A jelenlegi vezetői megbízás lejárta és az 5 évenkénti meghirdetési kötelezettség miatti pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére

Pályázati felhívás Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői munkakörének betöltésére

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.)  alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő Kétegyházi Táncsics Mihály Művelődési Ház (5741 Kétegyháza, Fő tér 4.) közművelődési intézmény

intézményvezetői munkakörének beöltésére.

 A foglalkoztatás teljes munkaidőben történik.

A vezetői munkaviszony időtartama: 5 év

A vezetői munkaviszony kezdő időpontja: 2024. május 15.

A vezetői munkaviszony befejező időpontja: 2029. május 14.

Új munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkavégzés helye 5741 Kétegyháza, Fő tér 4.

A vezetői munkaviszony és annak tartalma:

Az intézményvezető a költségvetési szerv vezetőjeként a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak szerint vezető állású munkavállalónak minősül, így a foglalkoztatási jogviszonya a vezető állású munkavállalóra vonatkozó munkaszerződés megkötésével jön létre.

Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. feleadata az intézmény jogszerű szakmai vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása, valamint az intézmény feladatkörébe eső feladatok teljesítése.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Az EMMI r. 1. melléklet 9. pontjában meghatározott, elvárt végzettségnek, szakmai gyakorlatnak és szakmai tevékenységnek való megfelelés, azaz:
  • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
  • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
  • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
 • Az EMMI r. 4. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak a vezetői munkaviszony kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői tapasztalat,
 • kétegyházi lakhely,
 • ECDL bizonyítvány,
 • román nyelvtudás,
 • hazai és/vagy uniós forrásokból megvalósuló pályázatok lebonyolításában, elszámolásában szerzett tapasztalat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programját.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Felsőfokú végzettséget, szakirányú szakképzettséget, illetve szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • A szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum másolata,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programot (vezetési program),
 • Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárással összefüggésben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul és a benyújtott dokumentumok hitelesek,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a jogszabályban meghatározott véleményezők a pályázati anyaga tartalmát megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 12-én 12 óráig.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata címére (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.). A borítékra rá kell írni ?művelődési ház intézményvezetői pályázat?.
 • elektronikus úton hivatali kapun, Hivatali kapu: KETEGYONK, KRID: 152242973, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
 • személyesen Dr. Rákócziné Tripon Emese (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) polgármester részére.

Érdeklődni Dr. Rákócziné Tripon Emese (5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Tel: (66) 250-122) polgármesternél lehet.

A pályázat elbírálásának módja:

A benyújtott pályázatokról Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a 2024. áprilisi ülésén a bizottsági véleményezést követően. A pályázók meghallgatása ? mint szakértelemmel rendelkező bizottság ? az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság előtt történik.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató