Pályázat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár közművelődés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5741 Kétegyháza, Fő tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; szakmai munka irányítása; gazdálkodási, ellenőrzési, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a jogszabályban meghatározott szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés, közművelődési képzettség,

- Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Vezetői gyakorlattal és román nyelvismerettel rendelkezik, valamint a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Részletes szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; az iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb képesítést igazoló okmányok másolatát; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalcsó Istvánné polgármester nyújt, a 66/550-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (5741 Kétegyháza, Fő tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 747/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

Személyesen: Kalcsó Istvánné polgármester, Békés megye, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Helyi honlap - 2014. február 14.

- Helyi újság (Kétegyházi Lapok) - 2014. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékra kérjük ráírni: "Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat"

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ketegyhaza.hu honlapon szerezhet.

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató