Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretén belül vezetői megbízás keretében pályázatot hirdet óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A foglalkoztatás teljes munkaidőben történik.

A vezetői megbízás időtartama:

2023.09.01-től 2028. augusztus 15-ig.

A munkavégzés helye 5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 37.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és juttatások vonatkozásában a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, és az intézményvezetői pótlékra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletének rendelkezései az irányadóak.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása. Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Felel az intézmény színvonalas pedagógiai munkáért, az intézményi feladatok előkészítésért és végrehajtásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsoló feladatai koordinálásáért. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, képviseli az intézményt. Ellátja továbbá az intézményvezető feladatkörébe jogszabály vagy helyi szabályzat által megállapított feladatokat.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • Legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1) bekezdésben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés.

A magasabb vezetői megbízás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • A szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum másolata,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program (vezetési program),
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárással összefüggésben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul; a benyújtott dokumentumok hitelesek,
 • Nyilatkozat arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

A pályázat benyújtásának határideje:  2023. július 21.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata címére (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.). A borítékra rá kell írni ?óvodavezetői pályázat?.
 • elektronikus úton hivatali kapun, Hivatali kapu: KETEGYONK, KRID: 152242973, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
 • személyesen Dr. Rákócziné Tripon Emese (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.) polgármester részére.

Érdeklődni Dr. Rákócziné Tripon Emese (5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Tel: (66) 250-122) polgármesternél lehet.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató