Tájékoztató a talajterhelési díj fizetésről

Tisztelt Felhasználóink!

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie.

Felhívjuk figyelmüket arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek.

Ebben az esztendőben már a megemelt talajterhelési díjat kellett az érintett felhasználóknak megfizetni, amely így jelentősen meghaladta a települési közüzemi csatornadíjak mértékét!

 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt, vagy mérés hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, amely csökkenthető a számlával igazolt elszállított szennyvíz mennyiségével. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által kibocsátott számlákon a talajterhelési díj nem jelenik meg, ugyanis annak megállapításával, megfizetésével, bevallásával, az esetleges mentességgel kapcsolatos szabályokat a területileg illetékes önkormányzat rendeletben állapítja meg és szedi be.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatja felhasználóit, hogy üzemeltetési területén egyre több ingatlantulajdonosnak nyílik lehetősége a kiépített csatornahálózatra való rákötésre. A szolgáltató saját költségén elvégeztette a lakóingatlanok rákötését biztosító bekötővezetékek terveztetését.  Azok a felhasználók, akik a környezetbarát csatornaszolgáltatást választják, mentesülnek a talajterhelési díj alól is, mely egy átlagos család számára hozzávetőleg havi 10.000 Ft megtakarítást jelenthet. Pénzben nehezen kifejezhető az a környezetszennyezés, amelyet a háztartásokban keletkezett szennyvíz közvetlen talajvízbe juttatása okoz. Mindemellett fontos szempont, hogy a közcsatornára való csatlakozással környezetünket is védjük. A háztartás szennyvize többé nem terheli a környezetet, hanem a csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepre jut, ahol azt megtisztítják, majd visszajuttatják a természetbe.

 

 Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az adatvédelmi dokumentumok a dokumentumtárban található.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató