Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2.


Üdvözöljük a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.


Projektinformációk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Csongrád Városi Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata és Okány Község Önkormányzata
Szerződött támogatás nettó összege: 5 483 139 109 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 86,828558 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00045
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.28.

A projekt részletes bemutatása

A projekt három fő részre bontható, amiket az alábbiakban mutatunk be.

Csongrádi agglomeráció

A 25/2002 (II.27.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a Csongrád központú szennyvízelvezetési agglomerációba az alábbi települések tartoznak:
- Csongrád (Csongrád egyéb belterülete Bokros) - Felgyő

A csatornahálózat elválasztott rendszerű, a szennyvíz nyomócsövön érkezik a szennyvíztisztító telepre. Csongrád területén keletkező szennyvizek részben gravitációsan, részben házi átemelőkön jutnak a szennyvíz öblözeteknek megfelelő átemelőkbe. Ezek az átemelők elhelyezkedésüktől és teljesítményüktől függően fő- és közbenső átemelők. A településen üzemelő átemelők száma 14, melyből 3 főátemelő, 11 db pedig közbenső átemelőként üzemel.

Felgyő településen gravitációsan jut a szennyvíz a hálózatba, melyet 3 db átemelő juttat a megfelelő öblözetekből a szennyvíztelepre. Az átemelők közül 1 főátemelő, 2 pedig közbenső átemelőként üzemel. A műtárgyakban üzemelő szennyvízszivattyúk a szennyvíz nyomóvezetékeken keresztül juttatják a szennyvizet a csatlakozó öblözetekbe, illetve a szennyvíztisztító telepre. A csatornázatlan területekről a szennyvizet szippantókocsikkal hordják a szennyvíztisztító telepre.

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás bővítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.
Várható eredményként a tervezett beruházás területén az eddig gazdaságtalanul üzemelő, valamint szaghatás védelem nélkül kialakított átemelők üzeme gazdaságossá, szaghatás védelem kialakítása miatt a környezet élhetőbbé válik.
A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.
A Kedvezményezett a tervezett beruházás megvalósítása révén járul hozzá a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
Csongrád és Felgyő települések szennyvízelvezető hálózatának és Csongrád szennyvíztisztító telepnek az üzemeltetője az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.).

Okány agglomeráció

A településen a szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep nincs kiépítve. A belterületen keletkező szennyvizek jelentős része a házi szikkasztókon keresztül a talajba kerül szennyezve a legfelső talajvízrétegeket, közvetve a mélyebb –vízadó– rétegeket is.

A tervezett beruházás zöldmezős.

A projekt célja Okány település területén egy korszerű szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.
A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.

Kétegyháza agglomeráció

Kétegyháza község jelenlegi csatornahálózata elválasztott rendszerű. A település lakosságának mintegy 60 %-át érinti. A keletkező szennyvizek a csatornahálózatba kerülve gravitációsan jutnak a szennyvíz öblözeteknek megfelelő átemelőkbe. A műtárgyakban üzemelő szennyvízszivattyúk szennyvíz nyomóvezetéken juttatják a szennyvizet a csatlakozó öblözetekbe, illetve a szennyvíztisztító telepre. Azokról a területekről, amelyek még nem rendelkeznek csatornahálózattal, a NKÖHSz szippantó kocsikkal jut a szennyvíztelep erre a célra megépített műtárgyaira.
A szennyvíztisztító telep tervezett korszerűsítése, bővítése a meglévő telep területén belül nem valósítható meg. A telep területét bővíteni kell a 010/10 hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonú területen. A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.
Tekintettel arra, hogy a kivitelezés FIDIC sárga könyv keretében kerül beszerzésre, így alapvetően olyan igények kerülnek megfogalmazásra, melyekkel a Kedvezményezett a kitűzött célok elérését megvalósíthatónak látja. A fenti célkitűzések illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikák célkitűzéseihez és hozzájárulnak eléréséhez.
A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. Kétegyháza települések szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepnek az üzemeltetője az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.).


Események


A rovat feltöltés alatt.