Az adminisztráció rendben, a gazdák várják a földalapú támogatást

Békés megyében naprakész a földhasználati bejegyzések nyilvántartása – tudtuk meg Erdős Norbert kormánymegbízottól, országgyűlési képviselőtől. – A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei szervezetének témával kapcsolatos adminisztrációja is rendben, ezért részünkről semmi akadálya, hogy a gazdák hozzájussanak a földalapú támogatásokhoz. 

Békés megye agrárgazdasági termelése meghatározó jelentőséggel bír a megye szempontjából. Ezért kiemelten fontos a megye mezőgazdasági termelőinek, hogy a nemzeti és Európai Uniós forrásokból származó agrártámogatásokat minél szélesebb körben és a lehetőségekhez mérten a jogszabályokban meghatározott végső határidő előtt megkapják. Kiemelkedik a támogatások köréből a SAPS támogatás, amelyre Békés megyében – országos viszonylatban is nagyszámú – 16 463 kérelem került benyújtásra ebben az évben is. Az igényelt terület nagysága pedig meghaladta a 420 000 hektárt. 

 

A támogatás kifizetésének feltétele azonban, hogy több előírásnak is meg kell felelni. A feltételek közül kiemelkedik a jogszerű földhasználat, melyet a földhivatali nyilvántartás alapján ellenőriz az ügyben kifizető ügynökségként eljáró Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

– A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottként, a már említett támogatás kifizetés jelentőségére és nagyságrendjére figyelemmel, több intézkedést is tettem a megyei kormányhivatal irányítása és felügyelete alá tartozó megyei és járási földhivatalok felé – nyilatkozta Erdős Norbert.

A földhivatalok 2000. január 1. óta vezetik a földhasználati nyilvántartást, ill. a termőföldet használóknak azóta van földhasználati bejelentési kötelezettsége. Ezen kötelezettség 2000. január 1. és 2012. december 31. között csak azon földhasználókra terjedt ki, akik – a földrészletek számától függetlenül – 1 hektárnál nagyobb területet használtak.

2013. január 1. napjától megszűnt ezen területi minimum korlát, tehát minden termőföldet használónak bejelentést kellett tenni. További bejelentési kötelezettség merült fel a földhasználók esetében az idei évben a termőföldről szóló törvény alapján: a magánszemélyeknek a személyi azonosítójukat (személyi számukat) és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezeteknek a statisztikai azonosítójukat kellett a földhivatalok felé közölni.

Ezen két jogszabályi változás, ill. előírás jelentős, az előző éveket lényegesen meghaladó ügyfél- és ügyiratforgalom-növekedést idézett elő a földhivatalokban. Megyénkben az előző években átlagosan 10-15 ezer földhasználati bejelentéssel kapcsolatos eljárás volt, míg 2013. évben már 35 ezerhez közelít ez a szám. A földhivataloknak jelentős feladatot adott az átlagos mennyiséget közel háromszorosan meghaladó mennyiségű ügyirat feldolgozása, valamint az ezzel járó kiemelkedő ügyfélforgalom. A beérkezett bejelentések ügyintézése túlmunka elrendelésével, belső átcsoportosítással gyakorlatilag november végére megtörtént Békés megyében. Ez azt jelenti, hogy az idei évben érkezett ügyiratok 97 %-a elintézésre került. A fennmaradó ügyek intézése határidőn belül történik, ill. az ügyek egy részében az ügyfelek részéről a bejelentésben lévő hiányosság pótlására van szükség a bejegyzés előtt. A földhasználóknak a használatukban bekövetkező változásokat 30 napon belül kell bejelenteniük, ebből következően a beérkező bejelentéseket a földhivatalok folyamatosan intézik.

– Összességében tehát elmondhatom, hogy megyénkben az előző időszakról áthozott lemaradás, mely a földhasználati bejegyzések területén volt tapasztalható, megszűnt – mondta Erdős Norbert. – Utolértük magunkat, szinte naprakész a nyilvántartás Békés megyében. Nagyon fontos lépés volt ez, hiszen a terület alapú SAPS kifizetések  szabályosan ellenőrzötten tudnak folytatódni. Elmondhatom, hogy Békés megyében máig a termelők 99 % megkapta már az előleget, és a jövő évben sem lesz akadálya a végső kifizetések teljesítésénél a földhasználati nyilvántartás esetleges lemaradása. Tehát a hivatalok, hatóságok a maguk részéről megtettek mindent azért, hogy a gazdálkodók időben megkapják a földalapú támogatást. Arra kérem a támogatás odaítélőit, a pénz utalóit, hogy a magyar agrárium, a földből élők érdekében ők is időben cselekedjenek.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató